Nedarí sa vám nájsť kvalifikovaných pracovníkov do vašej firmy?

Zabezpečíme zamestnancov v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, rastlinnej aj živočíšnej výrobe, IT sektoru, operátorov výroby aj akýkoľvek iný nekvalifikovaný personál. Podľa vašich potrieb môže ísť buď o kmeňových zamestnancov alebo pracovníkov na personálny leasing (ADZ).

Pracovníci z Ukrajiny sú pripravení nastúpiť do práce v krátkom čase, čo umožňuje rýchle pokrytie vašich aktuálnych personálnych potrieb. Zamestnanie pracovníkov z Ukrajiny môže byť nákladovo efektívne riešenie, ktoré pomôže optimalizovať rozpočet a zároveň zabezpečiť plynulý chod prevádzky.

Naša agentúra, tenus s.r.o., zabezpečí všetky dokumenty potrebné k legálnej práci na Slovensku. Vyhnete sa tak pokutám, ktoré hrozia za nelegálne zamestnávanie.

S nami máte istotu

Využitie našich služieb vám dá istotu, že vám nebude hroziť postih za zanedbanie žiadnej povinnosti.

Hľadáte kvalifikovaný personál z Ukrajiny?


Pohovorte si s nami o zamestnávaní pracovníkov z Ukrajiny. Ochotne vám poskytneme informácie o možnostiach pri hľadaní nového personálu priamo do kmeňového stavu alebo zamestnávania cez ADZ (agentúra dočasného zamestnávania).

Čo vám ponúkame: vyhľadanie a výber zamestnancov podľa vašich požiadaviek, poradenstvo k uzatvoreniu pracovno-právneho vzťahu, zabezpečenie dokumentov k legálnemu zamestnaniu, úradné preklady.


Kontaktujte nás

Dôverujú nám...

Vďaka viac ako 10-ročným skúsenostiam dokážeme zabezpečiť kvalitných pracovníkov pre rôzne pozície.
Dôverujú nám tieto a ďalšie spoločnosti:
  • sensus-logo-referencia
  • mahle referencia

Kontaktný formulár

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás priamo, alebo využijte formulár nižišie.