Personálny leasing či dočasné pridelenie zamestnancov cez agentúru dočasného zamestnávania (ADZ) je služba, ktorú využijete bez toho, aby ste museli navýšiť svoje personálne kapacity či mzdové náklady.

Pracovný pomer so zamestnancom uzatvára agentúra dočasného zamestnávania, ktorá sa tak stáva jeho zamestnávateľom. Následne agentúra zamestnanca dočasne pridelí spoločnosti, v ktorej zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu.

Agentúra vedie zamestnancovi personálnu a mzdovú agendu, vypláca mu mzdu, čím vašu spoločnosť odbremení od administratívy.

Dočasné pridelenie sa realizuje na dobu, na ktorú potrebujete. Služba poskytuje flexibilitu a vy môžete zvýšiť alebo znížiť počet vašich zamestnancov s ohľadom na aktuálnu potrebu. Či už ide o krátkodobý nárast zákazok alebo dlhodobý výpadok kmeňových zamestnancov. Ide o rýchle riešenie pri nedostatku zamestnancov. 

Pri nespokojnosti so zamestnancom je možná okamžitá výmena. 

Výhody personálneho leasingu

Hlavnou výhodou pre spoločnosti pri využití personálneho leasingu je skutočnosť, že zamestnanec je pridelený do práce len na vopred dohodnutý čas. Avšak agentúra dočasného zamestnávania stále spravuje administratívnu agendu, ako sú mzdy a personalistika. Je to jeden z najefektívnejších spôsobov, ako spoločnosti môžu zamestnávať vhodných pracovníkov bez toho, aby museli investovať veľa financií, času a energie a zároveň mohli výrazne zvýšiť pracovnú efektivitu a naplánovať si projekty dopredu.

 

Rýchlosť

Efektivita

Dočasné pridelenie sa realizuje po dobu, na ktorú ho potrebujte

Flexibilita

Pri nespokojnosti so zamestnancom je možná okamžitá výmena zamestnanca

Minimalizácia administratívy

Agentúra vedie personálnu a mzdovú agendu

 Zníženie povinného podielu zamestnávania zdravotne postihnutých 

Dôverujú nám...

Vďaka viac ako 10-ročným skúsenostiam dokážeme zabezpečiť kvalitných pracovníkov pre rôzne pozície.
Dôverujú nám tieto a ďalšie spoločnosti:
  • sensus-logo-referencia
  • mahle referencia

Kontaktný formulár

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás priamo, alebo využijte formulár nižišie.