Zamestnanci v oblasti elektrotechnického priemyslu cez personálny leasing


Zamestnanci sú v zahraničí zapojení do projektov, vďaka ktorým získajú cenné skúsenosti v oblasti elektrotechniky. Týchto zamestnancov môžete získať do svojho kmeňového stavu ako aj cez personálny leasing.
Rozšírte tím svojich stálych zamestnancov o zahraničných pracovníkov, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti. Cez zahraničný nábor môžete obsadiť dlhodobo voľné pozície.
Personálny leasing poskytuje firmám prístup k vysokokvalifikovaným elektrotechnickým pracovníkom bez potreby zamestnať ich na plný úväzok.

Outsourcingové služby sú cenovo efektívne riešenie, ktoré maximalizuje zisk spoločnosti.  Môžete sa s nami dohodnúť na dočasnom alebo dlhodobom prístupe k pracovníkom. Získajte prístup k profesionálnym zamestnancom s vysokou úrovňou znalostí a zručností v elektrotechnickom priemysle.  Vyplňte náš dotazník a vyberieme Vám z našej celosvetovej databázy kvalifikovaných pracovníkov

Zamestnanie pracovníkov do elektrotechnickej výroby cez nás

Výhody pracovníkov, ktorí pracovali v zahraničí v elektrotechnickom odvetví sú nesporné. Zamestnanci sú oboznámení s pracovními postupmi a štandardmi, ktoré sú bežné vo svete a môžu firme priniesť cenné poznatky, ktoré sa niekoľkonásobne zúročia. Naša licencovaná agentúra dočasného zamestnávania vám sprostredkuje nábor do interného stavu ako aj zamestnancov na personálny leasing. Naši zamestnanci môžu pracovať na dlhodobých ako aj krátkodobých zmluvách. Môžeme zabezpečiť elektrikátov, pomocných elektrikárov a pracovníkov s potrebnými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú potrebné pre úspešné dokončenie vašich projektov - Všetko vybavíme na mieru.  Tenus poskytuje prístup k vysokej kvalite elektrotechnických pracovníkov, ktorí sú vyškolení v oblasti elektrotechniky a majú potrebné skúsenosti.

Dôverujú nám...

Vďaka viac ako 10-ročným skúsenostiam dokážeme zabezpečiť kvalitných pracovníkov pre rôzne pozície.
Dôverujú nám tieto a ďalšie spoločnosti:
  • sensus-logo-referencia
  • mahle referencia

Kontaktný formulár

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás priamo, alebo využijte formulár nižišie.