Zamestnanci z Ukrajiny


Nedarí sa vám nájsť kvalifikovaných pracovníkov do vašej firmy?

Zabezpečíme zamestnancov v oblasti zdravotníctva, stavebníctva, poľnohospodárstva, IT sektoru, operátorov výroby aj akýkoľvek iný nekvalifikovaný personál.

Podľa vašich potrieb môže ísť buď o kmeňových zamestnancov alebo pracovníkov na personálny leasing (ADZ).

Zabezpečíme všetky dokumenty potrebné k legálnej práci na Slovensku a v EÚ.

Prečo my?

Hľadáte kvalifikovaný personál z Ukrajiny?


Pohovorte si s nami o zamestnávaní pracovníkov z Ukrajiny. Ochotne vám poskytneme informácie o možnostiach pri hľadaní nového personálu priamo do kmeňového stavu alebo zamestnávania cez ADZ (agentúra dočasného zamestnávania).

Čo vám ponúkame: vyhľadanie a výber zamestnancov podľa vašich požiadaviek, poradenstvo k uzatvoreniu pracovno-právneho vzťahu, zabezpečenie dokumentov k legálnemu zamestnaniu, úradné preklady.


Kontaktujte nás

 

Spokojní klienti