Zamestnanci z Rumunska


Cez našu agentúru viete osloviť kandidátov z rôznych krajín a rozšíriť tím interných zamestnancov. Prípadne môžete využiť personálny leasing, ktorý vám poskytne vačšiu slobodu a vyššiu flexibilitu.

Rumunsko je jedným z obľúbených zdrojov pracovnej sily pre firmy zo Slovenska a Európy. Vďaka nízkym mzdám je veľmi atraktívne pre potenciálnych zamestnávateľov. Vstupom Rumunska do EÚ sa zamestnávanie pracovníkov z tejto krajiny stalo ešte jednoduchším.


Máte záujem o pracovníkov? Kontaktujte nás

Aké môžu byť výhody zamestnancov z Rumunska?

Výhody zamestnancov z Rumunska

1. Okamžitý nástup zamestnanca
Rumunsko je členom Európskej únie, vďaka čomu odpadajú náklady na vízový proces.
2. Nízke mzdové náklady
Zamestnanci z Rumunska sú spravidla ochotní pracovať za mzdy v nižšej cenovej hladine, ako je slovenský štandard.
3. Dobré pracovné vzťahy
Pre zamestnancov z Rumunska je typické, že majú dobré vzťahy so svojimi kolegami a šéfmi. To pomáha spoločnosti tvoriť príjemné a produktívne pracovné prostredie.

Nábor alebo personálny leasing zamestnancov z Rumunska?

Obsadzovanie voľných pracovných pozícií zamestnancami z Rumunska je veľmi obľúbené hlavne pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú nájsť kvalifikovaných zamestnancov bez obrovských nákladov. 

Vstupom Rumunska do Európskej únie odpadla nutnosť vybavovania pracovných povolení, čo výrazne uľahčuje a úrýchľuje nástup nových zamestnancov. 

Nábor pracovníkov v Rumunsku je efektívny spôsob rozšírenia pracovného tímu. Vďaka pracovníkom z našej agentúry rýchlo vytvoríte vo svojom podniku dynamické a produktívne prostredie. 

Ak nechcete rozširovať počet interných zamestnancov, no potrebujete pokryť stúpajúci počet objednávok, využite dočasné pridelenie zamestnancov cez našu licencovanú agentúru dočasného zamestnávania.

Povedzte nám o vašich voľných pracovných miestach a my vám predstavíme vhodných kandidátov, ktorí sú pripravení pracovať. Navyše vám poskytneme podporu pri uzatváraní pracovno-právneho vzťahu.

Dôverujú nám...

Vďaka viac ako 10-ročným skúsenostiam dokážeme zabezpečiť kvalitných pracovníkov pre rôzne pozície.
Dôverujú nám tieto a ďalšie spoločnosti:

Kontaktný formulár

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás priamo, alebo využijte formulár nižišie.