Služba je vhodná pre firmy, ktoré nemajú vlastné HR (personálne) oddelenie, ale aj pre firmy, ktoré potrebujú optimalizovať HR procesy.

V rámci HR outsourcingu nejde len o vyhľadávanie vhodných uchádzačov a realizáciu pohovorov. Môžete na nás delegovať administratívny proces, ktorý je potrebné vybaviť pri nástupe zamestnanca či pri ukončení pracovného pomeru. Zamestnancom pripravíme pracovné zmluvy a ostatné nevyhnutné dokumenty, následne zabezpečíme ich podpis. Zamestnancov môžeme sprevádzať počas prvého pracovného dňa a dohliadnuť na proces adaptácie.

Sledujeme platnosť povinných školení ako je GDPR, BOZP, či platnosť lekárskych prehliadok. Pri zmenách pracovných podmienok pripravíme zamestnancom dodatky pracovných zmlúv a zabezpečíme celú administratívu. 

Naši skúsení HR manageri môžu v plnej miere riadiť vaše ľudské zdroje alebo len krátkodobo nahradiť chýbajúceho HR managera. Pomôžu nastaviť interné procesy, s ktorými si neviete rady. Poskytnú podporu managementu spoločnosti v personálnych otázkach a budú vás zastupovať pri komunikácii so zamestnancom.

Potrebujte outsourcovať inú oblasť HR? Dajte nám vedieť!

Jasné informácie

Nezrozumiteľný zákonník práce pretlmočíme vám aj zamestnancom do ľahko pochopiteľnej podoby.

Výhody HR outsourcingu:

Odbremenenie interných zamestnancov
Širšie spektrum služieb
Nákladová efektívnosť
Súlad s legislatívou

Dôverujú nám...

Vďaka viac ako 10-ročným skúsenostiam dokážeme zabezpečiť kvalitných pracovníkov pre rôzne pozície.
Dôverujú nám tieto a ďalšie spoločnosti:
  • sensus-logo-referencia
  • mahle referencia

Kontaktný formulár

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás priamo, alebo využijte formulár nižišie.